• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp
2024-06-22 22:03:16
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán bán hàng trả chậm trả góp, trả chậm, cách hạch toán mua hàng trả chậm, trả góp theo Thông tư 200
Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho
2024-06-22 10:28:32
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán mua hàng bán thẳng không nhập kho, mua hàng bán ngay giao tay ba chi tiết.
Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau
2024-06-15 05:12:55
Hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau chi tiết theo từng trường hợp, thủ tục hồ sơ để chứng minh việc hàng về trước hóa đơn về sau
Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi
2024-06-21 09:21:27
Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi với bộ công thương theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại
2024-06-21 08:35:58
Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, hàng bán bị trả lại do vị phạm hợp đồng, hàng kém chất lượng, không đúng quy cách .. qua tài khoản 531 và 5212
Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại
2024-06-22 19:55:36
Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại trên phầm mềm HTKK
Cách viết hoá đơn,hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá
2024-06-21 20:30:20
Hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, cách viết hoá đơn, kê khai thuế hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
Cách hạch toán chiết khấu thanh toán
2024-06-21 20:30:22
Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán cho khách hàng hoặc được hưởng, chiết khấu thanh toán là khoản giảm trừ do thanh toán trước thời hạn
Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu
2024-06-22 23:08:37
Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, hàng được nhận khuyến mãi theo quy định của luật thương mại
Cách hạch toán chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán
2024-06-21 18:59:46
Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại khi bán hàng, được hưởng khi mua hàng, cách hạch toán giảm giá hàng bán, cách kết chuyển cuối kỳ khoản chiết khấu - giảm giá

Từ khóa

Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625