• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625

2024-06-22 22:02:59Admin 13388 Lượt xem
 

  

 BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                        Kính gửi:  Quý lãnh đạo đơn vị

 Trong thời gian qua, Học viện Tài chính – Bộ Tài chính đã triển khai trên phạm vi toàn quốc chương trình đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán Trưởng. Trên thực tế, chương trình đã được lãnh đạo cơ quan HCSNcác Doanh nghiệp đánh giá là rất hữu ích đối với những người làm công tác kế toán, tổ chức công tác kế toán, kiểm toán trong đơn vị. Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng là điều kiện đủ để bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng trong đơn vị theo quy định của Luật Kế toán Việt Nam. Tính đến nay, Học viện Tài chính là đơn vị uy tín, quy mô lớn nhất trong cả nước về đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán Trưởng trong toàn quốc (theo thống kê của Vụ chế độ Kế toán - Kiểm toán - Bộ Tài chính, năm 2007 đến 2011)

Trên nền tảng đó, Học viện Tài chính tiếp tục tổ chức mở Khoá bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ kế toán trưởng cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ:

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP