• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625

2024-03-03 21:08:24 7872 Lượt xem
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VAT

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VAT

Số: 1086  /VAT-TBTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG

TỔNG HỢP KIẾN THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2016

LỚP ÔN TẠI HẢI PHÒNG

 

1. Mục đích khóa học: Nhằm đáp ứng yêu cầu học ôn tập, rà soát kiến thức để phục vụ tốt nhất cho học viên đăng ký thi tuyển Công chức Thuế năm 2016.

2. Đối tượng tham gia:

- Những người đăng ký tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Thuế năm 2016 trên toàn quốc.

3. Nội dung hệ thống kiến thức: Gồm 4 chuyên đề                                             

STT

Nội dung chuyên đề

Lịch học

1

Chuyên đề 1: Kiến thức chung

CN: 19/02/2017

2

Chuyên đề 2: Kiến thức nghiệp vụ Thuế

T7: 07/01/2017

T7: 11/02/2017

CN: 12/02/2017

3

Chuyên đề 3: Tin học

T7: 25/02/2017

CN: 26/02/2017

4

Chuyên đề 4: Tiếng Anh

CN: 15/01/2017

CN: 05/02/2017

 

Học phí khóa học: 4.400.000đ

Lưu ý:

1. Học viên nộp học phí trước ngày khai giảng sẽ được giảm 10% học phí, còn phải nộp 3.960.000 đồng.

2. Chỉ mở một lớp hệ thống kiến thức duy nhất tại Hải Phòng. Số lượng học viên trên/ lớp có hạn. Các học viên có nguyện vọng, đến sớm để làm thủ tục

4. Giảng viên:

Giảng viên là những Giảng viên cao cấp, có kinh nghiệm nhất của Học Viện Tài Chính trong việc hệ thống kiến thức thi tuyển công chức Thuế.

1. Môn Thuế và Kiến thức chung: PGS.TS Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Tại chức, kiêm giảng viên cao cấp Bộ môn Thuế, Học viện Tài chính

2. Môn Tin học:  ThS Phạm Minh Ngọc Hà, Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế kiêm Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở, Học viện Tài chính

3. Môn Tiếng Anh: ThS Trần Thị Thu Nhung, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Học viện Tài chính.

5. Địa điểm học: Trung tâm đào đạo kế toán VAT - Công ty Cổ phần VAT

- Địa chỉ: Số 314 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- ĐT: 0313625625 – 0905625625

6. Phương thức đăng ký:

- Trực tiếp tại Trung tâm đào tạo - Công ty Cổ phần VAT

Địa chỉ: Số 314 Lạch Tray, Hải Phòng. Điện thoại: 0313625625 - 0905625625

- Hướng dẫn thủ tục đắng ký:

   + Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài Chính

   + Hướng dẫn cách kê khai phiếu

   + Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

   + Chi tiêu tuyển dụng

Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Lư­u: VP.

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

Th.s Nguyễn Quang Tuân

 

 

Chia sẻ bài viết: Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625