• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625

2024-06-22 22:13:13 17224 Lượt xem
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kế toán vận tải & dịch vụ.

  1.Giới thiệu chung về các loại hình kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải.

1.1. Mô hình kinh doanh vận tải đường bộ.

1.2. Mô hình kinh doanh vận tải đường biển.

1.3. Mô hình dịch vụ vận tải (dịch vụ vận chuyển, giao nhận, ủy thác, kê khai hải quan, bốc xếp hỗ trợ vận tải....)

Đào tạo kế toán Vận tải - Dịch vụ tai Trung tâm đào tạo kế toán VAT

  2.  Chương trình đào tạo

  2.1 Kế toán các quá trình cơ bản trong vận tải & dịch vụ vận tải

- Các loại chứng từ trong hoạt động vận tải & dịch vụ vận tải

Phương pháp tính giá trong hoạt động vận tải

- Tài khoản kế toán trong hoạt động vận tải & dịch vụ vận tải

- Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, công nợ phải trả .......

- Kế toán tài sản, phương tiện vận tải, thuê tài chính, thuê hoạt động )

- Kế toán các khoản phải thu, vay ngắn, dài hạn, phải trả người bán & nguồn vốn kinh doanh.

- Tập hợp chi phí để tính giá thành dịch vụ vận tải:

+ Xăng, dầu, nhớt, vá săm lốp, vé cầu phà, ăn ca, điện thoại, rủa xe…

+ Khấu hao tài sản, phương tiện, phân bổ săm lốp, bảo hiểm phương tiện, chi phí sửa chữa…

+ Tiền lương, các khoản bảo hiểm XHXH…

+ ……

- Tập hợp chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí dịch vụ, chi phí tài chính, chi phí khác

- Các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu lĩnh vực vận tải, dịch vụ vận tải, doanh thu tài chính, thu nhập khác.

2.2 Các loại thuế phải nộp trong hoạt động vận tải & dịch vụ vận tải

- Thuế giá trị gia tăng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế xuất nhập khẩu

-  Thuế khác ( Môn bài, thuế trước bạ, phí, lệ phí…. )

2.3 Kế toán tổng hợp & lập báo cáo tài chính

- Phân loại chứng từ, lập chứng từ, ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp

- Lập báo cáo tài chính(Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC….)

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

-  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân

2.4 Thực tập số liệu tại một doanh nghiệp vận tải:

 - Chứng từ thực tế, hướng dẫn theo hệ thống sổ sách và chế độ kế toán mới nhất.

 - Thực hành lập chứng từ, ghi sổ lập BCTC (bằng tay)

 - Thực hành lập chứng từ, ghi sổ lập BCTC trên phần mềm kế toán Adsoft. Misa, Excel

 - Thực hành trên phần mềm kê khai hỗ trợ thuế

2.5  Phòng ngừa các rủi ro trong quyết toán báo cáo tài chính

      Để đề phòng các rủi ro có thể bị xuất toán các chi phí (do chưa biết các hạch toán đúng) khi quyết toán thuế, làm cho số thuế phải nộp tăng hơn nhiều so với báo cáo tài chính đã nộp, các doanh nghiệp vận tải và dịch vụ vận tải cần phải biết một số rủi ro có thể xảy ra:

- Rủi ro trong quá trình ghi nhận doanh thu

- Rủi ro trong quá trình hạch toán chi phí xăng dầu

- Rủi ro trong quá trình hạch toán lương.

- Rủi ro trong quá trình hạch toán săm lốp, chi phí sửa chữa, bảo hiểm, chi phí trả trước

- Rủi ro trong quá trình tính chi phí, khấu hao tài sản, phương tiện.

3. Học phí: 5.000.000 đồng

4. Ưu đãi cho học viên:

- Bảo hành kiến thức cho đến khi làm tốt công tác kế toán

- Tư vấn miễn phí khi học viên về làm tại Doanh nghiệp

- Hướng đẫn HV làm trên chứng từ thực tế chứng từ của Doanh nghiệp mình

5. Thời gian học:

+ 3 tháng/ 3 buổi 1 tuần/ 2 tiếng 1 buổi

+ Học viên muốn học nhanh có thể tăng số buổi học trong tuần

4. Giảng viên: 

Các giảng viên có kinh nghiệm thực tế, công tác tại công ty kiểm toán và quản lý phòng kế toán của doanh nghiệp vận tải

5. Địa điểm đăng ký và học tại:  

Công ty Cổ phần VAT – 314 Lạch Tray - Hải Phòng.

ĐT: 02253.625.625 hoặc 0945.625.625

Chia sẻ bài viết: Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625