• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2024-02-29 17:20:04 2671 Lượt xem
 

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…Vậy khi xảy ra tình huống trên thì phải xử lý và hạch toán thế nào Công ty kế toán VAT xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại

 

A.Khi trả lại hàng bên mua có phải xuất hóa đơn hàng trả lại không ?

 

Đối với đối tượng có khả năng  xuất hóa đơn:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Đối với đối tượng không có khả năng  xuất hóa đơn:

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

 

Tham khảo:  Cách viết hóa đơn hàng bán trả lại với đối tượng có khả năng xuất hóa đơn

 

B.Kế toán hàng bán bị trả lại

 

I.Tài khoản sử dụng

Từ ngày 1/1/2015 thì QĐ 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200, trong đó đã thay thế TK 531 bằng TK 5212 ( Hàng bán bị trả lại)

 

Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Dư cuối kỳ: Không có số dư cuối kỳ

 

II. Hạch toán

Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại 2 bên tiến hành hạch toán hàng bán trả lại như sau:

 1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

- Khi DN nhận hàng bị trả lại, các bạn kế toán cần làm những bước sau:

 

a. Khi nhập kho: Hạch toán giá vốn của hàng bị trả lại:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 156 - Hàng hoá

               Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

 

b. Hạch toán số tiền phải trả cho hàng bán bị trả lại:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế)

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)

               Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

 

c. Hạch toán các chi phí phát sinh liên quan (nếu có)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

                Có các TK 111, 112, 141, 334,. . .

 

d. Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

               Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

 

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

Hạch toán giảm hàng hóa

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

                        Có TK 156  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

                        Có TK 1331  - Thuế trên hóa đơn

 

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại

 

 

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT chúc các bạn thành công !

 

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625