• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2021-03-06 09:59:42 admin 3819 Lượt xem
 

Quy đinh về thuế đối với các khoản thu hộ trả hộ

Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn không? Có phải kê khai thuế GTGT không? Trung tâm đào tạo kế toán VAT xin hướng dẫn chi tiết về kế toán khoản phải thu hộ, chi hộ, cách hạch toán khoản thu hộ, chi hộ.

 

1. Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn, kê khai và nộp thuế  không?


 Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

 

Theo Công văn 5642/CT-TT&HT ngày 27/4/2018 của Cục thuế Hải Phòng:

Căn cứ điểm d/khoản 7/ Điều 5/TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định các trường hợp không phải kê khai và nộp thuế GTGT " Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa , dịch vụ của cơ sở kinh doanh"

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp công ty là doanh nghiệp chế xuất có cử nhân viên đến công ty TNHH EDS Việt Nam tại Trà Vinh (YEV-TV- doanh nghiệp chế xuất) để hỗ trợ kỹ thuật và hai bên đã thỏa thuận tiền vé máy bay đi về cho nhân viên của công ty sẽ do YEV-TV chi trả thì về nguyên tắc kể cả trong trường hợp công ty chi trả  hộ tiền vé máy bay này thì hóa đơn tiền vé máy bay phải mang tên , mã số thuế, địa chỉ của công ty YEV-TV. Trong trường hợp này khi thu lại tiền của YEV-TV công ty không phải lập hóa đơn, không phải kê khai thuế và chỉ lập chứng từ thu tiền theo quy định

Nếu công ty đã nhận hóa đơn từ đại lý vé máy bay mà tên người mua mang tên công ty  thì khi thu lại tiền từ YEV-TV, công ty phải lập hóa đơn bán hàng (mẫu số 07KPTQ) và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định "

 

Theo Công văn 8999/CT-TTHT ngày 23/10/2014 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh:
“Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng nhận thu hộ, chi hộ với khách hàng (Công ty sẽ thay khách hàng chi trả các khoản chi phí như: chi phí dịch thuật, thuê nhà...(cho khách hàng trong nước); chi phí vé máy bay, thuê phòng...(cho khách hàng nước ngoài); chi lương, thuế TNCN cho nhân viên nước ngoài) thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của khách hàng, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên khách hàng. Khi thu lại số tiền chi hộ Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định. Trường hợp trước đây các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty, thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng thuê Công ty chi hộ. Trường hợp Công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu lại tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT (thuế suất 10%) theo quy định.”
 

 

KẾT LUẬN 1
- Nếu các khoản chi hộ  mà hóa đơn mang tên khách hàng -> Khi thu lại tiền chi hộ không phải lập hóa đơn, không phải kê khai nộp thuế mà chỉ lâp chứng từ thu theo quy định
- Nếu khoản chi hộ mà hóa đơn mang tên công ty chi hộ -> Khi thu lại tiền chi hộ thì phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT (Thuế suất tương ứng với thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó)

 

Ví dụ: 

Công ty A ủy quyền cho Công ty B chi hộ (Hàng hóa, dịch vụ đó thuế suất thuế GTGT là 10%). Sẽ có 2 trường hợp như sau:
- Nếu hóa đơn mang tên Công ty B (Bên chi hộ) thì khi thu lại tiền chi hộ Công ty B phải xuất hóa đơn GTGT (10%) để giao cho Công ty A và phải kê khai thuế GTGT.
- Nếu hóa đơn mang tên Công ty A (Bên ủy quyền chi hộ) thì khi thu lại tiền chi hộ Công ty B chỉ cần lập phiếu thu.

 

Theo Công văn 2519/CT-TTHT ngày 24/3/2016 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh:
“1) Trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho các hãng tàu nước ngoài có thực hiện thu hộ cho Chủ tàu khoản tiền cước vận tải quốc tế từ khách hàng, thì khi thu tiền cước vận tải quốc tế (từ Việt Nam đi nước ngoài), Công ty lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0%, khi thanh toán lại tiền cước thu hộ cho các hãng tàu nước ngoài, Công ty khấu trừ và nộp thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 2% trên toàn bộ cước vận tải thu hộ) thay cho hãng tàu nước ngoài, hóa đơn GTGT thu cước vận tải quốc tế xuất cho khách hàng của hãng tàu, Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

2) Trường hợp Công ty có chi trả hộ các hãng tàu các khoản phí, lệ phí hàng hải, hoa tiêu phát sinh trong quá trình tàu ghé cảng Việt Nam, các chứng từ biên lai phí, lệ phí mang tên chủ tàu, Công ty chỉ là đơn vị thanh toán hộ cho hãng tàu thì khi thu lại tiền chi hộ từ hãng tàu, Công ty lập chứng từ thu, không lập hóa đơn GTGT.”

 

KẾT LUẬN 2

- Nếu thu hộ thì phải lập hóa đơn GTGT -> Khi trả tiền thu hộ thì lập phiếu chi, KHÔNG PHẢI KÊ KHAI TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN THU HỘ

 

2. Cách hạch toán khoản thu hộ, chi hộ

 
a. Cách hạch toán khoản thu hộ:

- Khi thu hộ khách hàng:
Nợ TK 111, 112
        Có TK 3388

- Khi trả lại tiền thu hộ:
Nợ TK 3388
        Có TK 111, 112
 
b. Cách hạch toán khoản chi hộ:

- Khi chi hộ khách hàng:
Nợ TK 1388
        Có TK 111, 112

- Khi nhận lại tiền chi hộ
Nợ TK 111, 112
        Có TK 1388

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công !

 

 Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại trung tâm đào tạo kế toán VAT
 

 

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625