• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
#Mã số VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcNội dung chínhXem chi tiết
1 200 2014-12-22 2015-01-01 Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo View
2 200 2015-06-22 2015-08-06 Phụ lục thông tư 200 View
3 45 2013-04-25 2013-06-10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định View
4 133 2016-08-26 2017-01-01 Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC View
5 88 2015-11-20 2017-01-01 Ngày 20/11/2015, Quôc hội đã thông qua Luật số 88/2015/QH13- Luật Kế toán (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2017 thay thế Luật kế toán số 03/2003/QH11. View
6 41 2018-03-12 2018-05-01 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập View
7 174 2016-12-30 2017-01-01 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán View
8 37 2017-04-27 2017-06-12 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH View
9 176 2016-10-31 2016-12-15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn View
10 91 2017-08-31 2017-10-15 Quy định về việc thi, cấp, quản lí, chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên View
11 95 2016-06-28 2016-08-12 Hướng dẫn về đăng ký thuế View
12 132 2018-12-28 2019-02-15 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ View
13 157 2018-11-16 2019-01-01 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc theo hợp đồng View
14 119 2018-09-12 2018-11-01 Quy định vê hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ View
15 NĐ 121 2018-09-13 2018-11-01 Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định một số điều về tiền lương View
16 TT 25 2018-03-16 2018-05-01 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ View
17 NĐ 39 2018-03-11 2018-03-11 Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa View
18 QĐ 595 2017-04-14 2017-07-01 BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ View

Từ khóa

Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625