• Tư vấn tuyển sinh

  02253.625.625 - 0945.625.625
 • Hỗ trợ PM kế toán

  0945.625.625
 • Tư vấn kế toán - thuế

  0905.625.625

2024-06-22 03:26:40 5547 Lượt xem
 

PHẦN MỀM

QUẢN LÝ CÔNG NỢ - VẬT TƯ HÀNG HÓA

 

Mục tiêu

 • Phần mềm Adsoft giúp doanh nghiệp kiểm soát về số lượng, giá trị vật tư hàng hóa nhập xuất tồn. Quản lý việc luân chuyển sử dụng vật tư, tránh mất mát, thiệt hại trong việc lưu trữ. Lập và kiểm soát – in phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.
 • Quản lý vật tư hàng hóa  theo một qui  trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng , xuất hàng cho đến khâu  thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho.
 • Cân đối được lượng vật tư hàng hóa tồn kho với  kế hoạch sản xuất nhằm đưa ra quyết định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và  phân phối hàng hóa.
 • Báo cáo thống kê và truy vấn dễ dàng theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu.

 

Tính năng ưu việt:

 • Quản lý vật tư đa ngành:Quản lý vật tư hàng hóa  cho nhiều ngành kinh tế khác nhau như kho thương mại, kho hàng rời, kho ngoại quan, kho CFS cho ngành khai thác cảng, kho nguyên vật liệu, kho gửi bán, kho thành phẩm cho các ngành sản xuất công nghiệp, kho vật tư cho các ngành xây dựng cơ bản ...
 • Quản lý đa kho:Quản lý vật tư hàng hóa  cho nhiều kho trong một doanh nghiệp, có thể báo cáo tồn kho cho từng kho hoặc tổng hợp tất cả các kho. Điều chuyển vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ giữa các kho.
 • Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp:Chương trình cho phép tính toán giá trị tồn kho theo các tiêu chuẩn FIFO, giá bình quân gia quyền, giá đích danh, LIFO. Việc lựa chọn tiêu thức định giá được thực hiện dễ dàng theo tham số của chương trình.
 • Đầy đủ:Quản lý toàn bộ thông tin vật tư hàng hóa theo qui định của nhà nước và các chỉ tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp.
 • Linh hoạt:
 • Cho phép bán hàng trước khi nhập và tự động tính lại giá xuất kho sau khi đã nhập bổ sung.
 • Cho phép tự động lập phiếu xuất kho và tính giá giá vốn khi xuất kho khi bán hàng.
 • Trong khi xuất nhập cho phép thể hiện số lượng, giá trị của từng loại vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ đang tồn kho.
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng mua.
 • Nhanh chóng:Cho phép tìm kiếm, truy vấn và lập báo cáo thống kê nhanh chóng theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển và Phiếu xuất công cụ dụng cụ trực tiếp trên phần mềm.
 • Tiện dụng:Giao điện thân thiện, hỗ trợ các phím tắt cho các chức năng đẩy nhanh thao tác nhập liệu.
 • Hiệu quả:Giảm thiểu thời gian và công sức quản lý các phát sinh nhập xuất tồn kho, tăng độ chính xác trong thống kê, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu số liệu cho các bộ phận khác: kế toán, kế hoạch vật tư, phục vụ yêu cầu phát triển nhanh của doanh nghiệp.
 • Bảo mật:Phân cấp quyền hạnh sử dụng theo nhóm người sử dụng và chức năng chi tiết.
 • In báo cáo:

- Bảng kê nhập/xuất vật tư – hàng hóa, sổ chi tiết vật tư, thẻ kho, bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn, Báo cáo tồn kho theo hạn mức, Báo cáo vật tư chậm luân chuyển. Báo cáo nhu cầu vật tư …

- Báo cáo lãi lỗ theo từng mặt hàng….

Chức năng cơ bản

 Quản lý danh mục dùng chung: 

 • Danh mục kho vật tư hàng hóa: Người dùng có thể quản lý số lượng kho rất lớn nhờ vào bộ mã được tổ chức theo dạng danh mục với bộ mã được tổ hợp từ 30 ký tự.
 • Danh mục phân loại vật tư hàng hóa: Vật tư hàng hóa có thể được quản lý và phân cấp theo từng nhóm, loại nhằm phục vụ công tác thống kê và phân loại, sử dụng thông tin dễ dàng hơn.
 •  Danh mục vật tư hàng hóa: Ngoài việc quản lý mã, tên , đơn vị tính cho từng vật tư hàng hóa, chương trình còn cho phép quản lý thêm các thông tin phục vụ trong việc phân tích như giá mua, giá bán, giá xuất kho, số lượng hàng cho phép tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa ..
 • Danh mục nhà cung cấp: Chương trình cho phép quản lý danh mục thông tin nhà cung cấp nguồn hàng, mục đích để  có thể giúp cho việc thống kê và lựa chọn giá nhanh chóng cho doanh nghiệp.
 • Danh mục đối tượng: là đối tượng sử dụng chi phí vật tư nhiên liệu có thể là sản phẩm sản xuất, thiết bị, công trình ...

 Quản lý chứng từ nhập kho:

 • Quản lý các thông tin chi tiết hàng hóa vật tư nhập kho như : số chứng từ, ngày chứng từ, nhà cung cấp, đối tượng sử dụng chi phí, người giao dịch, chi tiết thông tin về hàng hóa như mã kho, loại hàng, mã hàng , đơn vị tính , đơn giá, số lượng ...
 • In phiếu nhập kho giao dịch tự động khi nhập chứng từ.
 • Xử lý tự động các  chứng từ nhập kho xuất thẳng.
 • Cập nhật tức thời tình hình tồn kho.

 

 

 

 Quản lý chứng từ xuất kho:

 • Quản lý các thông tin chi tiết hàng hóa vật tư xuất  kho như : số chứng từ, ngày chứng từ, đối tượng sử dụng chi phí, người giao dịch, chi tiết thông tin về hàng hóa như mã kho, loại hàng, mã hàng , đơn vị tính , đơn giá, số lượng ...
 • In phiếu xuất kho giao dịch tự động khi nhập chứng từ.
 • Kiểm tra và cảnh báo được số lượng  hàng tồn kho ngay trong khi nhập liệu.
 • Tính đơn giá hàng xuất kho theo nhiều phương pháp.

 

 Báo cáo: 

 • Liệt kê chi tiết phát sinh nhập, xuất kho theo các chỉ tiêu như mã hàng, mã kho 
 • Báo cáo cân đối xuất vật tư
 • Báo cáo tình hình tồn kho theo từng kho, tổng hợp các kho.
 • Báo cáo hàng hóa tồn kho cần thanh lý.
 • Báo cáo đánh giá tình hình tồn kho.
 • Báo cáo tổng hợp chi phí xuất vật tư hàng hóa cho từng đối tượng.

 Quản trị: 

 • Phân quyền sử dụng hệ thống theo nhóm người dùng chi tiết đến từng chức năng chương trình.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết: Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625