• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-06 16:21:12 admin 819 Lượt xem
 

Theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

- Hàng dùng làm khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo phải được đăng ký với Sở Công thương (Luật Thương mại)

- Khi xuất hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ là hàng khuyến mại/ hàng mẫu.. và ghi đầy đủ tên, số lượng, ghi giá tính thuế bằng 0 

 

* Trường hợp xuất kèm mặt hàng có thu tiền thì tại dòng ghi hàng tên, số lượng hàng khuyến mại/ hàng mẫu cũng ghi số tiền bằng 0

Ví dụ

 

CỤC THUẾ TP HẢI PHÒNG

                             Mẫu số: 01GTKT3/001

Ký hiệu: 01AA/14P

Số:  0000001

                                             

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                    

                           Liên 1: Lưu                                          

                                       Ngày…28……tháng…08……năm 2015

 

Đơn vị bán hàng:...Công ty cổ phần VAT

Mã số thuế:......0200438954

Địa chỉ: Sô 314  Lạch Tray Hải phòng...........................................................................................................

Điện thoại:..0313625625........................Số tàikhoản: 000000012345..tại ngân hàng SHB Hải phòng..........

Họ tên người mua hàng.:.Nguyễn Văn An

Tên đơn vị.:Công ty thương mại Đức Giang

Mã số thuế:.0200536234.........

Địa chỉ.  Sô 71 Văn Cao

Số tài khoản......32100004645788 Tại ngân hàng BIDV Hải phòng

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

Dầu gội đầu Clear

chai

02

 

 

 

(hàng khuyến mại không thu tiền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cộng tiền hàng:                                                                        ............/..................

Thuế suất GTGT:...........   %,      Tiền thuế GTGT:                                                     ………/……………

Tổng cộng tiền thanh toán  ………………………………………………………….……/…………..

Số tiền viết bằng chữ:...............................................................................................................................

 

 

                                             

 

Người mua hàng

 

                    Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

       (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

                 

 

 

 

 

 

Tham khảo: Cách lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ

 
 
 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625