• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-07 17:06:26 797 Lượt xem
 

Trường hợp mua hàng không có hoá đơn đầu vào. 

Trong trường hợp nào thì mua hàng sẽ không cần lập hóa đơn ? Trong trường hợp nào doanh nghiệp được phép lập bảng kê để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp ? Trung tâm đào tạo kế toán VAT mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về trường hợp mua hàng không cần hóa đơn đầu vào nhé.

 

1. Mua hàng không cần lập hóa đơn ( Lập bảng kê )

 

Theo quy định tại điều 6, khoản 2, điểm 2.4 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC và điều số 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung có quy định cụ thể về các khoản chi phí không được trừ khi mua các loại mặt hàng hoá không có hoá đơn (được phép lập bảng kê) như sau:

“Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá dịch vụ (không có hoá đơn và được phép Lập bảng kê thu mua hàng hoá dịch vụ mua vào theo như mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2017/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo những chứng từ thanh toán cho người bán hàng và cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

+ Nếu hàng hoá mua là nông lâm thuỷ sản của người sản xuất hay đánh bắt trực tiếp bán ra.

+ Nếu hàng hoá mua là những sản phẩm thủ công được làm từ đay, cói, mây tre đan, nứa, rơm, vỏ dừa… hay những nguyên liệu tận dụng từ những sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công, không kinh doanh trực tiếp bán ra.

+ Nếu mua đất đá, cát sỏi của những hộ cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra.

+ Nếu mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt.

+ Mua những tài sản hay dịch vụ của hộ cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra.

+ Mua hàng hoá hay dịch vụ của cá nhân hộ kinh doanh (không bao gồm những trường hợp đã nếu bên trên) có mức doanh thu dưới mức doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm).”

Tóm lại, theo như quy định đã nêu trên thì những trường hợp mua hàng như trên doanh nghiệp sẽ được phép lập Bảng kê mua hàng theo Mẫu số 01/TNDN mà không cần hoá đơn đầu vào.

 

2. Chi trả tiền điện, nước trong các trường hợp sau:

 

Theo như quy định tại Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định cụ thể những trường hợp chi trả tiền điện, nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là nhưng hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm để sản xuất kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp như sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện nước mà không có hoá đơn thanh toán tiền điện nước và hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh sản xuất.

+ Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuaatsm kinh doanh không có chứng từ hoá đơn thanh toán tiền điện nước đối với người cho thuế phù hợp với số lượng điện nước tiêu thụ thực tế và hợp đồng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Tóm lại, theo như quy định trên khi doanh nghiệp thuê địa điểm kinh doanh thì tiền điện nước vẫn được tính vào chi phí được trừ nếu thoả mãn:

+ Có hoá đơn tiền điện, tiền nước mang tên chủ nhà.

+ Có hợp đồng thuê nhà.

+ Có chứng từ thanh toán tiền điện nước.

 

3. Trả lãi cho người cho vay là cá nhân.

 

Với trường hợp trả lãi vay cho người cho vay là cá nhân và doanh nghiệp không có hoá đơn đầu vào mà chỉ có chứng từ chi trả lãi vay.

Lưu ý khi doanh nghiệp chi trả lãi vay phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả lãi vay.

4. Chi tài trợ cho y tế, giáo dục, chi làm nhà tình thương hay thiên tai.

Với trường hợp này doanh nghiệp không cần hoá đơn đầu vào mà vẫn được khấu trừ nhé!

 

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625