• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-07 16:34:36 admin 787 Lượt xem
 

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng.

Phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

 

Ví dụ

Công ty cổ phần VAT mua một máy tính laptop nhãn hiệu ancer, công ty máy tính Hoàng Phát đã xuất hóa đơn cho công ty cổ phần VAT theo trị giá bán chưa thuế GTGT 10% là 15.000.000đ. Do sản phẩm bị lỗi nên công ty cổ phần VAT trả lại hàng cho công ty Hoàng phát. Vậy công ty cổ phần VAT phải lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

 

CỤC THUẾ TP HẢI PHÒNG

   Mẫu số: 01GTKT3/001

Ký hiệu: 01AA/14P

  Số:  0000008

              HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                    

                           Liên 1: Lưu                                           

                                                                 Ngày…28……tháng…08……năm 2015

Đơn vị bán hàng:...Công ty cổ phần VAT

Mã số thuế:......0200438954

Địa chỉ: Sô 314  Lạch Tray Hải phòng...........................................................................................................

Điện thoại:..0313625625........................Số tàikhoản: 000000012345..tại ngân hàng SHB Hải phòng..........

Họ tên người mua hàng.:.Nguyễn Văn Thanh

Tên đơn vị.:Công ty thương mại máy tính Hoàng Phát

Mã số thuế: 0200536235

Địa chỉ.  Sô 57 Lê Hồng Phong, Hải phòng

Số tài khoản......32100004645789 Tại ngân hàng BIDV Hải phòng

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

Máy tính ancer

cái

01

15.000.000

15.000.000

 

Hàng bán bị trả lại do không đúng qui cách chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                                                  15.000.000

Thuế suất GTGT:.......10...   %,      Tiền thuế GTGT:                                                               1.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán  ………………………………………………………….           16.500.000đ

Số tiền viết bằng chữ:......Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.

 

 

                                             

 

Người mua hàng

 

                    Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra 2 bên mua và bán lập thêm một biên bản về hàng bán bị trả lại, trong biên bản nêu rõ lý do trả lại hàng, trị giá hàng bị trả lại, tiền thuế gtgt. Biên bản  có chữ ký, dấu xác nhận của người mua và người bán

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TRẢ HÀNG

 

Hôm nay, ngày 25 tháng 08 năm 2015 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  Công ty Cổ phần VAT

Địa chỉ: Số 314 Lạch Tray Hải phòng

Mã số thuế: 0200438954

Người đại diện: Nguyễn Quang Tuân                  Chức vụ: Giám Đốc

BÊN BÁN: Công ty thương mại máy tính Hoàng Phát

Địa chỉ: Số 57 Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải phòng

Mã số thuế: 0200536235

Người đại diện: …Nguyễn Hoàng Phát………............  Chức vụ:Giám đốc…………

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc trả lại hàng hoá không đạt yêu cầu về chất lượng , như sau:

1.   Tên hàng hoá: Máy tính laptop ancer

2.   Số lượng: 01 chiếc

3.   Tổng giá trị: 16.500.000 đồng, bằng chữ:Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. Trong đó tiền thuế GTGT: 1.500.000 đồng (Thuế GTGT 10%)

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. 

           ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

                 (Ký, đóng dấu)                                                                        (Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm: Cách lập hóa đơn hàng bán bị trả lại trong trường hợp người mua là đối tượng không có khả năng xuất hóa đơn

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625