• Tư vấn tuyển sinh

  02253.625.625 - 0945.625.625
 • Hỗ trợ PM kế toán

  0976.625.625
 • Tư vấn kế toán - thuế

  0905.625.625
2020-07-07 13:56:12 admin 767 Lượt xem
 

Theo qui định tại điều 20 thông tư số 39/2014 và tại điều 3 thông tư số 26/2015

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua và các yếu tố khác thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. 

 

Ví dụ

Ngày 10/08/2015, công ty cổ phần đầu tư Văn Minh xuất hóa đơn số 0000018 ký hiệu 01AA/14P cho công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh Miền Bắc, Bị sai thông tin mã số thuế. Vậy, công ty Văn Minh phải lập chứng từ điều chỉnh như sau:

a.Lập biên bản điều chỉnh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hải phòng, ngày 20 tháng 9  năm 2015

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ nghị định số 51/2010/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/05/2010 và thông tư số 39/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/03/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

 Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN MINH

 • Địa chỉ:  Số nhà 29 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền - Hải Phòng
 •  Điện thoại: 0313.847979
 • Đại diện ký: Nguyễn Quang Văn                                     Chức vụ : Giám Đốc
 • MST:  0200843920

 

BÊN B: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC

 • Địa chỉ: P.602. Tầng 6.Tháp A Tòa nhà Handi Resco 521 Kim Mã – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
 • Điện thoại: 043.7245308
 • Tài khoản: 0611001784959  Ngân hàng Vietcombank - CN Ba Đình – Hà Nội
 • Đại diện ký: Ông Vũ Cương Quyết  Chức vụ: Tổng Giám đốc
 • MST: 0104794967

Cùng tiến hành lập biên bản làm chứng từ xác nhận nguyên nhân điều chỉnh hóa đơn bán hàng với nội dung sau:

Số hóa đơn đã thiết lập:  0000018  ký hiệu 01AA/14P ngày 10/8/2015

Nội dung đã ghi:

Họ tên người mua hàng:                               

+ Tên đơn vị: Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất xanh Miền Bắc

+ Mã số thuế: 0104794968

 Nội dung điều chỉnh:

 +  Họ tên người mua hàng:                          

 + Tên đơn vị: Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất xanh Miền Bắc

 + Mã số thuế: 0104794967

Lý do: Khách hàng đề nghị điều chỉnh mã số thuế công ty trên hóa đơn cho đúng.

Biên bản này  được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau

 

      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

b.Lập hóa đơn điều chỉnh

 

CỤC THUẾ TP HẢI PHÒNG

      Mẫu số: 01GTKT3/001

    Ký hiệu: 01AA/14P

Số:  0000025

                                                             HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                    

                           Liên 1: Lưu                                           

                                                        Ngày…20……tháng…09……năm 2015

 

Đơn vị bán hàng:...Công ty cổ phần Đầu Tư Văn Minh

Mã số thuế:......0200843920

Địa chỉ: Sô 29, Văn Cao, Hải phòng...........................................................................................................

Điện thoại:..0313601601........................Số tàikhoản: 000000012347..tại ngân hàng SHB Hải phòng..........

Họ tên người mua hàng.:.Nguyễn Văn Thịnh

Tên đơn vị.:Công ty CP Dịch vụ và địa ốc đất xanh Miền Bắc

Mã số thuế:.0104794967

Địa chỉ: P.602,Tầng 6, Tháp A, tòa nhà Handi Resco 521 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội

Số tài khoản......0611001784959  Ngân hàng Vietcombank - CN Ba Đình – Hà Nội

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

Điều chỉnh sai sót mã số thuế hóa đơn số 0000018, ký hiệu 01AA/14P ngày 10/8/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cộng tiền hàng:                                                                        ............/..................

Thuế suất GTGT:...........   %,      Tiền thuế GTGT:                                                     ………/……………

Tổng cộng tiền thanh toán  ………………………………………………………….……/…………..

Số tiền viết bằng chữ:...............................................................................................................................

 

 

                                             

 

Người mua hàng

 

                    Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

                 

 

 

 

 

Kê khai điều chỉnh sai mã số thuế

Hiện tại trên phần mềm hỗ trợ kê khai ( từ 3.4.0 trở đi)  đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh ( không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì không phải kê khai  trên tờ khai 01/GTGT mà chỉ cần lưu : biên bản điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh để sau này giải trình

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625