• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2022-08-03 03:35:57 848 Lượt xem
 

.

Chi phí lương được xem là khoản chi phí nhạy cảm khi quyết toán thuế TNDN. Đây là khoản chi phí liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động cũng như là khoản chi phi mà nhiều Doanh nghiệp thường hay thêm vào trong quá trình quyết toán. Vậy Cách kiểm tra chi phí lương đúng quy định chưa thì thực hiện như thế nào?

 

I: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU TÀI KHOẢN 334 TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Kế toán tiến hành  đối chiếu số liệu tài khoản 334 ở sổ cái với bảng cân đối số phát sinh và bảng lương trong kỳ của doanh nghiệp.

Số dư nợ đầu kỳ của TK334 trên sổ cái phải bằng (=) Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trong bảng cân đối số phát sinh tài khoản;

Tổng số Phát sinh Có của TK 334 ở sổ cái bằng  (= ) Số phát sinh Có TK 334 ở bảng cân đối số phát sinh tài khoản  và bằng Tổng lương thực lĩnh  

Kế toán phải tiến hành kiểm tra các bút toán định khoản tiền lương có khớp với sổ sách chưa?

 

II: KIỂM TRA CÁC CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Để chứng minh lương, thưởng doanh nghiệp chi trả cho người lao động, doanh nghiệp cần có các chứng từ sau:

- Hợp đồng lao động, CMT photo của người lao động,

- Bảng chấm công cho người lao động hàng tháng,

- Bảng tính lương đi kèm bảng chấm công,

- Bảng thanh toán lương làm thêm giờ,

- Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng (UNC) nếu doanh nghiệp thanh toán lương cho người lao động bằng tiền gửi ngân hàng;

- Phụ lục hợp đồng lao động hoặc quyêt định tăng lương với các trường hợp được tăng lương;

Lưu ý: Tất cả các chứng từ đều phải có chữ ký của người lao động

- Đăng ký MST cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MST cá nhân).

- Nếu có hồ sơ của người lao động đầy đủ (giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, bằng cấp liên quan…) thì càng tốt.

- Quy chế tài chính của doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể phù hợp, đúng với các khoản phụ cấp đã chi trong năm (đây là phần mà doanh nghiệp có thể thay đổi để tăng hoặc giảm chi phí tiền lương nhưng lưu ý, các quy chế, thỏa ước phải đảm bảo hợp lý, công bằng với tất cả các lao động theo cấp bậc, chức vụ, thâm niên...)

Về tờ khai:

- Tờ khai quyết tóan thuế TNCN cuối năm

- Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu trong quý có phát sinh thuế TNCN.

- Các chứng từ nộp thuế TNCN (nếu có).

 

III. NHŨNG LƯU Ý VỀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN KHÁC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với những lao động ký hợp đồng làm việc dưới 03 tháng và có lương từ 2.000.000 đồng/tháng trở lên (kể cả lao động thử việc) thì trước khi thanh toán lương, doanh nghiệp phải khấu trừ 10% thuế TNCN.

Các trường hợp doanh nghiệp không phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân:

+ Mỗi lần chi trả cho người lao động dưới 2.000.000 đồng. (Nếu làm cả tháng thì phải tính theo thu nhập cả tháng).

+ Người lao động không có thu nhập ở nơi nào khác, đã có MST cá nhân và làm bản cam kết 02.

+ Lưu ý: chỉ được ký tối đa 2 lần với một người lao động nếu mỗi lần làm việc dưới 3 tháng.

+ Trong năm nếu doanh nghiệp không có lao động nào phải nộp thuế TNCN do mức lương chưa đến mức phải nộp thì kế toán vẫn phải làm quyết toán thuế TNCN năm cho họ.

Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dài hạn (từ 03 tháng trở lên) thì doanh nghiệp phải nộp bảo hiểm cho người lao động:

- Mức phụ cấp ăn trưa: Mức phụ cấp ăn trưa tối đa chi cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ 15/10/2016 là 730.000 đồng/người/tháng, trước 15/10/2016 tối đa 680.000 đồng/tháng.

- Phụ cấp trang phục cho người lao động bằng tiền: tối đa là 5.000.000 đồng/người/năm. Phụ cấp không bằng tiền thì phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

- Các khoản phúc lợi khác doanh nghiệp chi cho người lao động: hiếu, hỉ, sinh nhật… tối đa không quá 1 tháng lương thực hiện của người lao động trong năm.

 

Trên đây là một số lưu ý và thủ tục để kế toán có thể kiểm tra lại khoản chi phí lương và hồ sơ lao động của người lao động trong doanh nghiệp trước khi quyết toán thuế.

 

 

Trung tâm Đào tạo Kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

 

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625