• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2023-09-22 20:29:29 9280 Lượt xem
 

Chi phí lãi vay được coi là khoản chi phí được trừ của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu là khoản chi phí lãi vay khi doanh nghiệp chưa góp đủ vốn thì kế toán có được tính vào chi phí được trừ hay không? Trung tâm đào tạo kế toán VAT xin chia sẻ về vấn đề này qua bài viết dưới đây để bạn đọc nắm rõ hơn nhé.

 

1.Mức lãi suất được tính vào chi phí được trừ

 

Đối với những khoản vay từ cá nhân hay tổ chức không phải tín dụng thì lãi suất vay được quy định cụ thể như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC và điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung cụ thể như sau: “Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.”

 

Như vậy, đối với trường hợp DN đi vay vốn của cá nhân thì lãi suất sẽ được tối đa là 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

 

+ Ví dụ: Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay là 10%/ năm thì lãi suất tối đa của DN là 15%.

 

2.Vay vốn điều lệ chưa góp đủ

 

Căn cứ theo quy định tại điểm 2.18, điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC và điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung quy định về những khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN có quy định như sau: “Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

 

Trường hợp DN đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

 

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC), quy định về các vốn vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu như sau:

 

“Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

- Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

- Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.”

 

Xem thêm: Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

 

Ví dụ 1:

Công ty A đăng ký vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh là 5 tỷ. Công ty A đã góp được 4 tỷ (còn thiếu 1 tỷ)

Công ty đã vay vốn để hoạt động là 1 tỷ, với lãi suất 10%/ năm

Lãi vay phải trả là: 1 tỷ x 10% = 100 tr

Chi phí lãi vay trên không được trừ khi tính thuế TNDN, do góp vốn còn thiếu 1 tỷ bằng số tiền vay.

 

Ví dụ 2:

Công ty A đăng ký vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh là 5 tỷ. Công ty A đã góp được 4 tỷ (còn thiếu 1 tỷ)

Công ty có vay 2 khoản vốn để hoạt động là:

+ 1 tỷ với lãi suất 10%/ năm, lãi vay phải trả trong năm là 1 tỷ x 10% = 100 tr/ năm

+ 1 tỷ với lãi suất 12%/ năm, lãi vay phải trả trong năm là 1 tỷ x 12% = 120 tr/ năm

Tổng lãi vay phải trả là : 100 tr + 120 tr = 220 tr

Lãi vay không được trừ khi xác định thuế TNDN là :

1 tỷ / 2 tỷ x 220 tr = 110 tr

 

Ví dụ 3:

Công ty A đăng ký vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh là 5 tỷ. Công ty A đã góp được 4 tỷ (còn thiếu 1 tỷ)

Ngày 1/1/2015 Công ty có vay khoản vốn để hoạt động là 2 tỷ với lãi suất 12%/ năm:

Lãi vay phải trả trong năm là 2 tỷ x 12% = 240 tr/ năm

Tới ngày 1/7/2015, công ty góp thêm 1 tỷ, đủ số vốn điều lệ đã đăng ký

Lãi vay không được tính vào chi phí được trừ là:

1 tỷ x 1% x 6 tháng = 60 tr

 

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

 

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625