• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2021-03-03 01:41:46 636 Lượt xem
 

 

Hướng dẫn cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT chi tiết từng chỉ tiêu, thực hành trên phần mềm 3.3 mới nhất năm 2017

 
- Theo khoản 2 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thờicho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

- DN phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

- DN kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”

 

1. Các hoá đơn, chứng từ kê khai vào bảng kê PL 01-2/GTGT:
- Hoá đơn GTGT mua vào.
- Chứng từ biên lai nộp thuế

 

2. Các hoá đơn, chứng từ KHÔNG kê khai vào bảng kê PL 01-2/GTGT:
- Hoá đơn bán hàng thông thường (Là hoá đơn mà DN bạn mua của các DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, Hoá đơn này, được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.)
- Hoá đơn GTGT nhưng không chịu thuế GTGT.
- Hoá đơn GTGT nhưng không đủ điều kiện khấu trừ.
 
Như vậy: Trên Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT của tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT các bạn kê như sau: 

Dòng số 1: “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ”
 
- Nếu Công ty bạn kinh doanh bán hàng chịu thuế GTGT ( Tức là khi bán hàng mà xuất hóa đơn GTGT chịu thuế 0%, 5%, 10% ) thì toàn bộ hóa đơn mua vào hợp pháp, phục vụ cho SXKD thì ghi vào dòng số 1 trên bảng kê mua vào.
- Những hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì không phải kê khai vào đây.

Ví dụ: Ngày 10/8/2014 Công ty cổ phần VAT có mua 01 xe ô tô 4 chỗ sử dụng vào mục đích đưa đón lãnh đạo với giá chưa thuế GTGT là 1,8 tỷ đồng. Thuế GTGT (10%) là 180 triệu đồng. (đã có chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng). 

- Hướng dẫn kê khai: 
Vì công ty không kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn nên công ty chỉ được khấu trừ 1,6 tỷ.
- Dòng số 1: Ghi: Giá trị hàng hoá: 1,6 tỷ - Thuế GTGT: 160tr.
- Phần giá trị còn lại: Không phải kê khai (Vì không được khấu trừ)

Lưu ý: Trên phần mêm 3.3.0 mới nhất hiện nay đã bỏ dòng số 2: “Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ”: Nên nếu công ty bạn sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế (Tức khi bán hàng xuất hóa đơn GTGT phần thuế suất gạch bỏ) thì thì toàn bộ hóa đơn mua vào các bạn không được kê khai (Vì không được khấu trừ).

 
Dòng số 2 : “Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”:

Nếu Công ty bạn SXKD hàng hoá, dịch vụ vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT thì:
 
- Những hóa đơn mua vào mà phục vụ cho SXKD chịu thuế ---> kê vào dòng số 1
- Những hóa đơn mua vào mà phục vụ cho SXKD không chịu thuế --> không được kê khai.
- Những hóa đơn mua vào mà phục vụ cả 02 hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế --> kê vào dòng số 2.

Chú ý: Các bạn phải tính riêng được số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ để nhập sang các chỉ tiêu 23, 24, 25 của tờ khai.
Cách nhập các chỉ tiêu trên PL:
- Cột (2), ghi số hoá đơn (vd: 0000056)
- Cột (3): Ghi ngày, tháng, năm trên hoá đơn (Phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày cuối cùng của kỳ tính thuế).
- Cột (4): Ghi tên công ty bán hàng.
- Cột (5): Ghi MST công ty bán hàng.
- Cột (6): Giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào chưa có thuế, dòng tổng số ghi tổng cộng doanh số mua chưa có thuế GTGT.
- Trường hợp hoá đơn mua vào là loại hoá đơn, chứng từ đặc thù, giá mua đã bao gồm thuế GTGT thì căn cứ giá mua đã có thuế GTGT để tính ra doanh số mua chưa có thuế GTGT theo công thức:
Giá mua chưa có thuế GTGT    =    Giá bán ghi trên hoá đơn 1 + thuế suất

- Cột (7) - Thuế GTGT ghi số thuế GTGT theo hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế hoặc số thuế GTGT tính được đối với hoá đơn đặc thù.

Chú ý: Các hoá đơn chiết khấu thướng mại của kỳ trước, các hoá đơn điều chỉnh giảm do viết sai, các bạn kê khai âm vào bảng kê 01-2/GTGT.
    - Bằng cách: Đặt dấu trừ (-) trước số tiền.

VD: Ngày 05/05/2015 Công ty A nhận được 1 hoá đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và tiền thuế GTGT của hóa đơn tháng 4. Cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm đó như sau:

- Cột (6): Đặt dầu trừ (-) trước số tiền: -20.000.000
- Cột (7): Đặt dầu trừ (-) trước số tiền: -2.000.000
- Cột (8): Ghi chú: Điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và tiền thuế GTGT của hóa đơn số ... ngày,tháng,năm...đã kê khai vào tờ khai tháng ...

Lưu ý: Khi kê khai âm vào PL 01-2/GTGT thì phần mềm sẽ báo lỗi đỏ, các bạn không cần chú ý việc này  nhé, các bạn cứ ấn GHI và kết xuất bình thường nhé

Nếu trong quá trình kê khai không may kê khai sai, kê khai thừa, thiếu hóa đơn ...Cách xử lý các bạn có thể xem thêm: Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Dòng số 3: “Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế":

- Dòng này các bạn không kê khai được, mà có 1 tờ khai riêng là "Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)"

LƯU Ý: Luật số 71/2014/QH13 đã bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào khi lập hồ sơ khai thuế GTGT. Kể từ ngày 1/1/2015 theo quy định khoản 2 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế
 


Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải Phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625