• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2021-03-05 16:12:49 admin 2140 Lượt xem
 

Rất nhiều nhà quản lý tài chính doanh nghiệp nghĩ rằng mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh cứ có hóa đơn tài chính là sẽ  được khấu trừ thuế gía trị gia tăng. Đó là một sự hiểu biết chưa đầy đủ, vậy nên khi sử dụng một tờ hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai khấu trừ các bạn kế toán hãy lưu ý những vấn đề sau:

 

- Phải có hóa đơn giá trị gia tăng "hợp pháp, hợp lệ, hợp lý "

- Phải thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng với những hóa đơn có tổng trị giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên

Ngoài ra cần lưu ý thêm những điểm sau:

 

1. Chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng với những hóa đơn có tổng giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên: phải chuyển tiền từ tài khoản mang tên của doanh nghiệp mình (doanh nghiệp mua hàng) sang tài khoản mang tên doanh nghiệp người bán. Vì vậy, nếu chuyển tiền từ một tài khoản không mang tên doanh nghiệp mình hoặc tiền được chuyển trả cho một người khác không phải doanh nghiệp bán hàng thì sẽ không được khấu trừ thuế gtgt (trừ trường hợp việc thanh toán cho bên thứ 3  được nêu rõ trong hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa các bên).

 Tất cả các tài khoản thanh toán qua ngân hàng doanh nghiệp phải đăng ký vơí cơ quan thuê theo mâũ sô 08- MST ban hành theo thông tư 156/2013

 

 2. Hóa đơn mua cùng trong một ngày:

Nếu trong cùng một ngày, mua hàng nhiều lần của cùng một nhà cung cấp, mỗi lần là một hóa đơn có giá trị thanh toán (bao gồm cả VAT) < 20 triệu đồng nhưng tổng giá trị các hóa đơn đó cộng lại >=20 triệu thì phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế.

Ví dụ: Ngày 15/7/2015, Công ty cổ phần VAT mua 1 lô hàng của công ty B, công ty B xuất 2 hóa đơn GTGT có tổng giá thanh toán (bao gồm cả VAT) <20 triệu, cụ thể như sau:

Hóa đơn  số 000001:

Giá chưa có VAT    :      15.000.000

VAT 10%               :       1.500.000

Tổng giá thanh toán :     16.500.000

Hóa đơn số 000002

Giá chưa có VAT       :         14.000.000

VAT 10%                  :          1.400.000

Tổng giá thanh toán    :        15.400.000

 

Tổng giá trị của 2 số hóa đơn = 16.500.000+15.400.000 = 31.900.000 >20.000.000đ -> Công ty Cổ phần VAT phải thanh toán chuyển khoản cho công ty B thì công ty cổ phần VAT mới được khấu trừ thuế GTGT

Như vậy, kế toán phải kiểm tra xem có phát sinh những hóa đơn mua của một nhà cung cấp trong một ngày mà tổng  giá trị các hóa đơn từ 20 triệu trở lên hay không, nếu có thì phải chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng

 

3. Hóa đơn thanh toán làm nhiều lần:

Trường hợp tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn từ 20 triệu trở lên và doanh nghiệp thanh toán thành nhiều lần, mỗi lần thanh toán số tiền <20 triệu thì chỉ được khấu trừ thuế tương ứng với giá tri thanh toán qua ngân hàng

Ví dụ: Công ty cổ phần VAT mua một lô hàng của công ty B, gia trị trên hóa đơn như sau:

Giá mua chưa VAT: 30.000.000

VAT10%               :   3.000.000

Tổng giá thanh toán: 33.000.000

Công ty VAT chuyển khoản thanh toán lần 1: 20.00.000 đ

Công ty VAT chi tiền mặt thanh toán lần 2: 13.000.000 đ

Vậy công ty VAT chỉ được khấu trừ thuế đối với số tiền thanh toán lần 1 qua ngân hàng (20.000.000)

Trường hợp nếu đã đặt cọc bằng tiền mặt và khấu trừ luôn vào tiền hàng thì yêu cầu nhà cung cấp trả lại tiền đặt cọc đó và chuyển trả lại cho nhà cung cấp qua Ngân hàng. Nếu không phần tiền mặt đó sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong hóa đơn mua vào.

 

4. Thanh toán trả chậm

Tại thời điểm kê khai nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng và người mua hàng chưa trả tiền thì vẫn được kê khai thuế GTGT khấu trừ bình thường, nhưng nếu đến thời hạn  thanh toán theo hợp đồng mà vẫn chưa thanh toán thì phần thuế GTGT đã kê khai khấu trừ sẽ bị loại ra và không được khấu trừ.

Như vậy, kế toán hàng tháng phải kiểm tra những hóa đơn trả chậm, đến thời hạn thanh toán mà chưa thanh toán hoặc mới chỉ thanh toán một phần thì phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ ( Nếu trước đó đã kê khai được khấu trừ với cơ quan thuế)

 

5. Phương thức thanh toán bù trừ:

Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa (dịch vụ) mua vào với giá trị hàng hóa (dịch vụ) bán ra cũng được coi là thanh toán qua Ngân hang.

Trường hợp sau khi bù trừ công nợ giữa bên mua và bên bán mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng.

Ví dụ:

Công ty A mua hàng của công ty B

Công ty A bán hàng cho công ty B

Giá mua chưa VAT:       50.000.000

Thuế GTGT 10%:          5.000.000

Tổng giá thanh toán:     55.000.000

 

Giá bán chưa VAT:          5.000.000

Thuế GTGT 10% :             500.000

Tổng giá thanh toán:        5.500.000

 

 

Vậy công ty A còn phải thanh toán cho công ty B số tiền chênh lệch: 55.000.000 - 5.500.000 = 49.500.000

Vậy công ty A phải thanh toán số tiền này cho công ty B bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ toàn bộ số thuế đầu vào là: 5.000.000 đ

 

6. Đối với tài sản cố định

Nếu tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (trừ ô tô sử dụng ở doanh nghiệp có ngành nghê kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng đó  sẽ không được khấu trừ

 

7. Các hóa đơn thuê văn phòng

Một số doanh nghiệp thuê văn phòng là các căn hộ của các cá nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, do vậy phải lên cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng để phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp và nộp các loại thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng. Loại hóa đơn này không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên một số kế toán ở một số đơn vị nhìn thấy trong bảng tính thuế của cơ quan thuế thì có phần thuế GTGT nên lập vào bảng kê chứng từ. Phần thuế GTGT này sẽ bị loại bỏ khi quyết toán.

 

8. Đối với hóa đơn bị mất

Hóa đơn GTGT bị mất phải photo lại liên 1 và xin xác nhận sao y bản chính của công ty xuất hóa đơn, gửi thông báo mất hóa đơn GTGT theo mẫu Mẫu số: BC21/AC  (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính), tiến hành nộp phạt theo quy định- thì mới được coi là hợp lệ và được khấu trừ thuế GTGT.

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải Phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625