• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-07 17:15:39 admin 2475 Lượt xem
 

1.Chứng từ cần lập

 

Tổ chức xuất nhập khẩu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác cho các đơn vị khác , khi trả hàng cơ sở nhận ủy thác lập chứng từ như sau:

a.Nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi uỷ thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa uỷ thác nhập khẩu.

 

b.Nếu cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu uỷ thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên.

 

Tham khảo: Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

2.Cách lập hóa đơn gtgt khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác

a. Hóa đơn giá trị gia tăng xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác

 

- Giá bán chưa có thuế gtgt : (giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá CIF +thuế nhập khẩu +thuế tiêu thụ đặc biệt + các khoản phải nộp khác tại khâu nhập khẩu theo chế độ qui định (nếu có)) (1)

- Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT: ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu (2)

- Tổng giá thanh toán = (1) +(2)

b. Hóa đơn giá trị gia tăng tiền hoa hồng nhập khẩu ủy thác

Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn giá trị gia tăng riêng để thanh toán tiền hoa hồng ủy thác nhập khẩu

Ví dụ

Công ty A là đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác cho công ty B một lô hàng trị giá nhập khẩu theo giá CIF là 100.000.000đ, Các khoản thuế phải nộp theo tờ khai hải quan : thuế nhập khẩu 5000.00đ, thuế tiêu thụ đặc biệt là: 10.500.000đ, thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu là 10% tương ứng với số tiền là 11.1000.000đ. Hoa hồng được hưởng từ hoạt động nhận nhập khẩu ủy thác theo giá chưa có VAT 10% là 10.000.000đ.

Vậy công ty A phải lập hóa đơn xuất cho công ty B như sau:

Hóa đơn gtgt xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác

Hóa đơn gtgt về doanh thu hoa hồng ủy thác

 

Giá bán chưa thuế GTGT: 111.000.000

Thuế GTGT (10%)          :   11.100.000

Tổng giá TT                      :122.100.000

 

 

Giá bán chưa thuế GTGT: 10.000.000

Thuế GTGT (10%)          :   1.000.000

Tổng giá TT                      :11.000.000

 

 

Tham khảo thêm: Cách lập hóa đơn đối với tổ chức xuất khẩu ủy thác

 


Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625