• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-09 10:06:21 489 Lượt xem
 

Một số thông tư hướng dẫn về thuế hiện hành (năm 2017)

 I .Lệ phí môn bài

 

  Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/1/2016 của Bộ Tài chính 

 

 II .Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 

1. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

2. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 7,Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15

3. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 14, Điều 15

4. Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 7,Điều 9, Điều 10, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18

5. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 9,Điều 18

6. Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5

7. Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi,bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15

 

 III. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

 1. Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

 2. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 19

 3. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 18, Điều 20, Điều 23

 4. Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 23

 5. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 bổ sung Điều 18

 

 IV .Thuế thu nhập cá nhân 

 

 1. Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

 2. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 1

 3. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 26, Điều 30

 4. Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 15, Điều 16, Điều 25

 

 V. Hóa đơn, chứng từ

 

1. Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

2. Thông tư 119/2014/TT-BTC  ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 16, Điều 27V.3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 16, điểm 2.4 Phụ lục 4

 

 VI. Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

1. Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

 2. Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 8

 3. Thông thư 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8

 

VII Thuế nhà thầu

 

  Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính

 

 VIII. Quản lý thuế

 

1. Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

2. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 16, Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 28

3. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 16, Điều 23, Điều 31

4. Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 13, Điều 20, Điều 27, Điều 31, Điều 32, Điều 34, Điều 35, Điều 40, Điều 54, Điều 58

5. Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16, Điều 33, Điều 53

6. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 32, Điều 34

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

 

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625