• Tư vấn tuyển sinh

  02253.625.625 - 0945.625.625
 • Hỗ trợ PM kế toán

  0976.625.625
 • Tư vấn kế toán - thuế

  0905.625.625
2021-03-06 22:47:26 admin 998 Lượt xem
 

Trung tâm kế toán VAT hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng

 

Ví dụ

Ngày 10/10/2016 công ty CP đầu tư  Văn Minh bán hàng cho công ty CP địa ốc đất xanh Miền Bắc và phát sinh điều chỉnh tăng theo biên bản điều chỉnh  và hóa đơn điều chỉnh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hải phòng, ngày 10 tháng 10  năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ nghị định số 51/2010/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/05/2010 và thông tư số 39/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/03/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

 Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN MINH

 • Địa chỉ:  Số nhà 29 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền - Hải Phòng
 •  Điện thoại: 0313.847979
 • Đại diện ký: Nguyễn Quang Văn                                     Chức vụ : Giám Đốc
 • MST:  0200843920

BÊN B: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC

 • Địa chỉ: P.602. Tầng 6.Tháp A Tòa nhà Handi Resco 521 Kim Mã – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
 • Điện thoại: 043.7245308
 • Tài khoản: 0611001784959  Ngân hàng Vietcombank - CN Ba Đình – Hà Nội
 • Đại diện ký: Ông Vũ Cương Quyết                  Chức vụ: Tổng Giám đốc
 • MST: 0104794967

Cùng tiến hành lập biên bản điều chỉnh thông tin của Số hóa đơn đã thiết lập:  0000018 ký hiệu 01AA/16P ngày 10/09/2016 

      Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh tăng giá trị (đơn giá, giá bán chưa thuế, thuế gtgt) theo hóa đơn điều chỉnh số 0000025 ký hiệu 01AA/16P  ngày 20/9/2016

    

Hóa đơn số  0000018 ngày 10/09/2016

Hóa đơn điều chỉnh 0000025 ngày 10/10/2016

Ten hàng: Máy giặt ELT

Số lượng: 01 chiếc

Đơn giá: 15.000.000đ

Thành tiền: 15.000.000đ

Thuế gtgt 10% :1.500.000đ

Tổng giá thanh toán: 16.500.000đ

Ten hàng: Máy giặt ELT

Số lượng: 01 chiếc

Đơn giá (tăng): 1.000.000đ

Thành tiền (tăng): 1000.000đ

Thuế gtgt 10% (tăng): :100.000đ

Tổng giá thanh toán (tăng): 1.100.000đ

 

Biên bản này  được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau

      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

Lập Hóa đơn điều chỉnh tăng

 

CỤC THUẾ TP HẢI PHÒNG

                             Mẫu số: 01GTKT3/001

Ký hiệu: 01AA/16P

Số:  0000025

                                             HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                   

                                                           Liên 1: Lưu                                           

                                       Ngày…10……tháng…10……năm 2016

Đơn vị bán hàng:...Công ty cổ phần Đầu Tư Văn Minh

Mã số thuế:......0200843920

Địa chỉ: Sô 29, Văn Cao, Hải phòng...........................................................................................................

Điện thoại:..0313601601........................Số tàikhoản: 000000012347..tại ngân hàng SHB Hải phòng..........

Họ tên người mua hàng.:.Nguyễn Văn Thịnh

Tên đơn vị.:Công ty CP Dịch vụ và địa ốc đất xanh Miền Bắc

Mã số thuế:.0104794967

Địa chỉ: P.602,Tầng 6, Tháp A, tòa nhà Handi Resco 521 Kim Mã - Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội

Số tài khoản......0611001784959  Ngân hàng Vietcombank - CN Ba Đình – Hà Nội

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

Điều chỉnh tăng đơn giá, thành tiền, thuế gtgt của máy giặt ELT trên hóa đơn số 0000018 ký hiệu 01AA/16P ngày 10/09/2016

Cái

01

1.000.000

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cộng tiền hàng:                                                                                               1.000.000

Thuế suất GTGT:.......10..   %,      Tiền thuế GTGT:                                                                             100.000

Tổng cộng tiền thanh toán : ………………………………………………………….……                 1.100.000đ

Số tiền viết bằng chữ:.Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn./.

 

 

                                             

 

Người mua hàng

 

                    Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

                 

 

 

  Kê khai điều chỉnh tăng

Hai bên kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại là tháng 10/2016

Trên phần mềm HTKK làm như sau:

a. Trường hợp trong tháng 10/2016 chỉ phát sinh 01 hóa đơn điều chỉnh tăng

-Bên bán : kê khai số liệu điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu “32” và “33” trên tờ khai 01/GTKT của tháng 10/2016

-Bên mua : kê khai số liệu điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu “23” và “24”, “25” trên tờ khai 01/GTKT của tháng 10/2016

b. Trường hợp trong tháng 9/2016 phát sinh nhiều hóa đơn

 Bên bán

Ví dụ: trong tháng 10/2016 có phát sinh nhiều hóa đơn bán ra

Kê khai trên chỉ tiêu “32”: 50.000.000 đ

Kê khai trên chỉ tiêu “33”:     5.000.000 đ

Cách kê khai điều chỉnh tăng như sau:

Chỉ tiêu “32” =  50.000.000 + 1000.000 = 51.000.000đ

Chỉ tiêu “33” = 5.000.000 + 100.000 = 5.100.000đ

Bên mua

Ví dụ: trong tháng 10/2016 có phát sinh nhiều hóa đơn mua vào

Kê khai trên chỉ tiêu “ 23” : 60.000.000đ

Kê khai trên chỉ tiêu “24” :    6.000.000đ

Kê khai trên chỉ tiêu “25”: 6.000.000đ

Cách kê khai điều chỉnh tăng như sau:

Chỉ tiêu “23” = 60.000.000 + 1000.000 = 61.000.000đ

Chỉ tiêu “24” = 6.000.000 + 100.000 = 6.100.000đ

Chỉ tiêu “25” = 6.000.000 + 100.000 = 6.100.000đ

 

Tham khảo thêm: Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công !

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải Phòng

 

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625