• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-06 20:32:44 478 Lượt xem
 

Sau khi đã làm thủ tục đặt in hóa xong, để có thể sử dụng được những hóa đơn đó một cách hợp pháp Doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. 

 

 

Xem thêm: Cách lập thông báo phát hành hóa đơn

 

 

Quy định hiện tại ( Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC) Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn

 

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Theo đó, một số điểm mới đáng chú ý như sau:


- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn


- Nếu sau 2 ngày làm việc kể từ khi nhận Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in của DN mà Cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn (hiện nay là 5 ngày làm việc).
Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.
Thông tư 37/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 12/6/2017

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625