• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-09 05:49:53 946 Lượt xem
 

Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn.

 

 Phát hiện hóa đơn lập sai, hóa đơn in sai, in trùng,… thì điền vào cột “xóa bỏ” hay “hủy”? Có rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng chưa biết điền chính xác vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như thế nào, xin mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

 

1. Trường hợp xóa bỏ hóa đơn

 

* Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập

    – Hóa đơn phát hiện lập sai (chưa giao cho người mua) thì gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đó lại.
    – Hóa đơn được phát hiện lập sai (đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai và gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đó.

 

* Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn

     – Hóa đơn được thu hồi hoặc hủy trong trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý do trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

 Như vậy: Tất cả các hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuốn, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì cho hết vào cột “xóa bỏ”

 

2. Trường hợp hủy hóa đơn

 

* Theo điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) Doanh nghiệp có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

   – Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
   – Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

 

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

 

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625