• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
Cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2024-06-22 20:26:25admin
Cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Cách lập hóa đơn đối với đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác
2024-06-22 06:01:09admin
Cách lập hóa đơn đối với đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác
Cách lập hóa đơn đối với đơn vị xuất khẩu ủy thác
2024-06-21 20:32:15
Cách lập hóa đơn đối với đơn vị xuất khẩu ủy thác
Hóa đơn hàng khuyến mại
2024-06-22 05:59:05admin
Cách lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại
Cách lập hóa đơn đối hàng biếu tặng
2024-06-21 14:34:44admin
Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ
Lập hóa đơn Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số
2024-06-22 05:59:05admin
Trường hợp chiết khấu theo từng lần mua hàng
Lập hóa đơn chiết khấu thương mại
2024-06-21 14:35:37admin
Trường hợp chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa,dịch vụ
Lập hóa đơn Chiết khấu thương mại
2024-06-22 05:59:02admin
Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ)chiết khấu bán hàng
Lâp hóa đơn hàng bán bị trả lại
2024-06-22 20:28:46admin
Lập hóa đơn hàng bán bị trả lại trong trường hợp người mua là đối tượng có khả năng xuất hóa đơn
Lập hóa đơn hàng bán bị trả lại
2024-06-16 04:35:33admin
Lập hóa đơn hàng bán bị trả lại trong trường hợp người mua là đối tượng không có khả năng xuất hóa đơn
Lập hóa đơn điều chỉnh khi sai mã số thuế
2024-06-17 01:04:45admin
Lập hóa đơn điều chỉnh khi sai mã số thuế,phát hiện sai sót sau khi kê khai thuế
Lập hóa đơn điều chỉnh tăng sau khi kê khai thuế
2024-06-12 09:19:57admin
Lập hóa đơn điều chỉnh tăng, phát hiện sau khi kê khai thuế
Lập hóa đơn điều chỉnh giảm sau khi kê khai thuế
2024-06-22 05:59:04admin
Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh giảm sau khi kê khai thuế
Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?
2024-06-21 23:11:14
Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn mới và còn có nhiều câu hỏi thắc mắc từ phía các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hình thức hóa đơn này. Hóa đơn điện tử có cần chữ ký ngư
Cách viết hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê chi tiết
2024-06-22 14:25:42
Hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê chi tiết các mặt hàng khi bán hàng theo đúng quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC
Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX
2024-06-21 20:32:10
Hướng dẫn cách viết hoá đơn GTGT bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, FAX chi tiết từng tiêu thức theo đúng quy định tại Thông tưsố 39/2014/TT-BTC của bộ tài chính
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hang hóa, dịch vụ
2024-06-22 06:03:53
Quy định về thời gian xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xây dựng, lắp đặt, cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình theo Thông tư 39/TT-BTC
Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty, mã số thuế
2024-06-22 05:59:04
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn GTGT khi chuyển địa điểm, thay đổi tên công ty, mã số thuế, cách sử dụng hóa đơn cũ khi thay đổi địa chỉ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Lập hóa đơn trong trường hợp viết sai tiền thuế
2024-06-22 06:05:49
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai số tiền thuế, thuế suất, thành tiền ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu
2024-06-21 17:38:08
Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2016, đối tượng được đặt in hóa đơn GTGT, thủ tục hồ sơ đặt in hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Hóa đơn ghi sai mã số thuế, số tiền bằng chữ, tên hàng hóa
2024-06-22 12:05:44
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn ghi sai mã số thuế, địa chỉ, tên công ty, tên hàng hóa, sai ngày tháng, sai số tiền bằng chữ những sai sót không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc khấu tr
Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
2024-06-20 14:40:27
Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp? Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn?
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT
2024-06-22 05:59:04
Sau khi đã làm thủ tục đặt in hóa đơn xong, để có thể sử dụng được những hóa đơn đó một cách hợp pháp. Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.
CÁCH LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
2024-06-22 05:59:01
Sau khi đã làm thủ tục đặt in hóa đơn xong, để có thể sử dụng được những hóa đơn đó một cách hợp pháp. Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.
Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng
2024-06-22 22:02:13
Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ...(không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT ph
Khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT – cách viết hóa đơn
2024-06-22 05:59:04
Khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT phải xử lý thế nào, phải kê khai thuế GTGT như nào? Trung tâm đào tạo kế toán VAT xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT cho những khách hàng không
MỘT SỐ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ HIỆN HÀNH
2024-06-22 05:59:03
MỘT SỐ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ HIỆN HÀNH
Quy định mới về thông báo phát hành hóa đơn đặt in năm 2017
2024-06-22 05:59:05
Ngày 27/4/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Quy định mới về thông báo phát
Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
2024-06-22 22:02:29admin
Có nhiều doanh nghiệp từng bị mất, cháy,hỏng hóa đơn… trong quá trình quản lý và sử dụng hóa đơn, Hướng giải quyết khi mất, cháy, hỏng hóa đơn
Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn
2024-06-21 20:32:54
Phát hiện hóa đơn lập sai, hóa đơn in sai, in trùng,… thì điền vào cột “xóa bỏ” hay “hủy” trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?
Trường hợp mua hàng không có hoá đơn đầu vào.
2024-06-22 21:36:36
Trong trường hợp nào thì mua hàng sẽ không cần lập hóa đơn ?Doanh nghiệp có được phép lập bảng kê để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?
Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng
2024-06-22 12:16:47
Thời điểm xuất hóa đơn trong công trình xây dựng là khi nào? Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT trong xây dựng, thời gian xuất hóa đơn theo quy định tại TT39/2014.

Từ khóa

Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625