• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
Quy chế tài chính , quy chế chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp
2024-06-22 14:35:45admin
Xây dựng quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập
2024-06-17 18:49:31admin
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in
2024-06-20 02:27:21admin
Mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN
2024-06-21 19:43:42admin
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu n
Công văn giải trình nộp lại báo cáo tài chính
2024-06-22 07:13:27admin
Công văn giải trình nộp lại báo cáo tài chính
Mẫu đề nghị hoàn thuế 01/DNHT
2024-06-12 09:21:14admin
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT 156 Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của B
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 02/UQ-QTT-TNCN
2024-06-20 02:25:19admin
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 02/UQ-QTT-TNCN
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
2024-06-22 18:01:48
Mẫu biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông về việc thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho
BIÊN BẢN XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG HÀNG HÓA CẦN THANH LÝ
2024-06-22 22:24:56
Mẫu biên bản kiểm kê và xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý
Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho
2024-06-21 19:41:29
Hàng hóa cũ, lỗi thời, kém chất lượng.. cần được tiến hành thanh lý để thu hồi vốn, tiếp tục tiến hành các phương án sản xuất kinh doanh mới. Khi đó, Kế toán cần lập
Quyết định phê duyệt phương án thanh lý
2024-06-22 17:10:05
Sau khi gửi "Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho" và được phê duyệt, Hội đồng thanh lý sẽ ra quyết định phê duyệt bằng văn bản hoàn tất thủ tục thanh lý hàng tồn kho.
Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý hàng tồn kho
2024-06-21 20:56:23
Công ty tổ chức họp, thẩm định và định giá hàng hóa tồn kho. Sau đó, ra Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý hàng tồn kho bằng văn bản.
Mẫu giấy ủy quyền kí hóa đơn GTGT
2024-06-22 08:56:58
Chứng từ ủy quyền ký hóa đơn GTGT của Giám đốc để hợp lý hóa chữ ký trên hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế... và các phần việc được ủy quyền khi Giám đốc đi vắng
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
2024-06-12 16:36:32
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
Hợp đồng góp vốn bằng tài sản
2024-06-20 13:49:51
Hợp đồng góp vốn bằng tài sản
Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt
2024-06-12 09:21:30
Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt
Biên bản định giá tài sản góp vốn
2024-06-21 20:31:39
Biên bản định giá tài sản góp vốn
Mẫu quyết định áp dụng HĐĐT
2024-06-20 13:46:20
Mẫu quyết định áp dụng HĐĐT

Từ khóa

Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625