• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-09 23:23:48 admin 794 Lượt xem
 

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

 

Tham khảo: Lập hóa đơn với trường hợp chiết khấu theo từng lần mua hàng

 

 

Ví dụ:

Công ty cổ phần VAT ký hợp đồng số 0034/VAT ngày 07/7/2015, bán 100 chai dầu gội pentil cho khách hàng, đơn giá bán chưa thuế gtgt 10% là 60.000đ/chai, công ty VAT cho khách hàng hưởng ưu đãi 10% /chai theo đơn giá bán chưa thuế gtgt, số tiền chiết  khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu bán hàng

-Khi xuất hàng bán cho khách hàng, công ty VAT xuất hóa đơn theo giá chưa chiết khấu như bình thường

-Khi kết thúc chương trình, căn cứ vào giá trị mua hàng của khách hàng công ty VAT lập bảng kê điều chỉnh, hóa đơn chiết khấu như sau:

 

Số 002/VAT

 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH GIẢM

Ngày…28……tháng…08……năm 20.15....

(Kèm theo HĐGTGT số 0000008 ngày 28/8/2015)

Đơn vị bán hàng:...Công ty cổ phần VAT

Mã số thuế:......0200438954

Địa chỉ: Sô 314  Lạch Tray Hải phòng

Điện thoại: 0313.625625

Họ tên người mua hàng.:.Nguyễn Văn An

Tên đơn vị.:Công ty thương mại Đức Giang

Mã số thuế:.0200536234.........

Địa chỉ.  Sô 71 Văn Cao

Số tài khoản......32100004645788 tại ngân hàng BIDV Hải phòng

STT

Số hóa đơn

Giá chưa có chiết khấu thương mại

Số tiền điều chỉnh giảm do chiết khấu 10% cho khách hàng

Giá bán chưa thuế gtgt

Thuế gtgt

Giá bán chưa thuế gtgt

Thuế gtgt

1

0000003 ngày 15/7/2015

1.200.000

120.000

120.000

12.000

2

0000004 ngày 25/7/2015

1.800.000

180.000

180.000

18.000

3

0000005 ngày 10/8/2015

3.000.000

300.000

300.000

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

6.000.000

600.000

600.000

60.000

 

 

                                            

 

Người mua hàng

 

              Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

Lập hóa đơn chiết khấu

 

 

CỤC THUẾ TP HẢI PHÒNG

                             Mẫu số: 01GTKT3/001

                                             HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG            Ký hiệu: 01AA/14P

                           Liên 1: Lưu                                       Số:  0000008

                                       Ngày…28……tháng…08……năm 2015

Đơn vị bán hàng:...Công ty cổ phần VAT

Mã số thuế:......0200438954

Địa chỉ: Sô 314  Lạch Tray Hải phòng...........................................................................................................

Điện thoại:..0313625625........................Số tàikhoản: 000000012345..tại ngân hàng SHB Hải phòng..........

Họ tên người mua hàng.:.Nguyễn Văn An

Tên đơn vị.:Công ty thương mại Đức Giang

Mã số thuế:.0200536234.........

Địa chỉ.  Sô 71 Văn Cao

Số tài khoản......32100004645788 Tại ngân hàng BIDV Hải phòng

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế do chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 0034/VAT ngày 7/7/2015

chai

100

6.000

600.000

 

Kèm theo bảng kê số 002/VAT ngày 28/8/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                        .                           600.000

Thuế suất GTGT:.........10..   %,      Tiền thuế GTGT:                                            60.000

Tổng cộng tiền thanh toán  ……………………………………………             660.000đ

Số tiền viết bằng chữ:....Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./...............................................

 

Người mua hàng

 

          Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625