• Tư vấn tuyển sinh

  02253.625.625 - 0945.625.625
 • Hỗ trợ PM kế toán

  0976.625.625
 • Tư vấn kế toán - thuế

  0905.625.625
2022-08-10 10:25:30 admin 1807 Lượt xem
 

Bất kể doanh nghiệp nào trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam ít nhiều cũng từng trải qua các đợt thanh kiểm tra quyết toán thuế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên khá nhiều doanh nghiệp còn e dè, thiếu tự tin khi tiếp xúc với đoàn thanh tra thuế. Một trong những lý do chính: là các doanh nghiệp còn thiếu, yếu kiến thức về luật thuế.Vì vậy, các nhà quản lý tài chính: giám đốc, kế toán … của các doanh nghiệp hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về thuế để mỗi lần tiếp xúc với đoàn thanh tra thuế chúng ta không còn thấy áp lực, lo lắng. Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm về công tác chuẩn bị tại doanh nghiệp khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế.

Đối với cơ quan thuế thì “án tại hồ sơ”, do đó việc tâp hợp, sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán là vô cùng quan trong, vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ chứng từ gì?

 I.HỒ SƠ KHAI THUẾ

1.NĂM
- Báo cáo tài chính, gồm: bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh, báo cáo kqkd, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
- Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
- Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân


2.QUÝ

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý
- Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (từ quý 4/2014 không có tờ khai này)
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân theo quý (nếu có)


3.THÁNG
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng

- Tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu có)

 

II. CHỨNG TỪ KÊ TOÁN

1.HÓA ĐƠN GTGT

- Hóa đơn mua vào vơí tông trị giá trên hóa đơn từ 20 triệu trở lên phải kẹp với ủy nhiệm chi hoặc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt), xếp theo thứ tự kê khai của tờ khai thuế GTGT.

- Hóa đơn bán ra phải có: hơp đông in hóa đơn, biên bản hủy kẽm, biên bản giao nhân hóa đơn, biên bản thanh lý hơp đông in, thông báo phát hành hóa đơn.

      Hóa đơn bán ra cũng đươc săp xêp theo thứ tự kê khai của tơ khai thuê GTGT

 

Ngoài ra hóa đơn mua vào, bán ra phô tô để kẹp với các chứng từ khác :
- Phiếu thu: kẹp với liên 3 của hóa đơn GTGT, cuống séc rút tiền TK ngân hàng và các chứng từ liên quan khác…
- Phiếu chi: kẹp với hóa đơn mua vào, giấy nộp tiền vào TK ngân hàng, đề nghị tạm ứng và các chứng từ liên quan khác
- Phiếu nhập kho (hàng hóa): kẹp với hóa đơn mua vào là hàng hóa
- Phiếu xuất kho (hàng hóa): kẹp với hóa đơn bán ra liên 3
- Phiếu kế toán khác
- Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 01/TNDN
- Sổ phụ tài khoản ngân hàng
(Tất cả các phiếu đều được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn)


2. HỒ SƠ CHỨNG TỪ KHÁC

2.1. Giâý phép đăng ký kinh doanh

2.2. Hô sơ lao đông

- Hồ sơ của người lao động
- Hợp đồng lao động
- Các quyết định bổ nhiệm, quyết định tăng lương…
- Bảng chấm công
- Bảng thanh toán tiền lương
- Đăng ký giảm trừ gia cảnh
- Bảng cam kết 23/CK-TNCN nếu có HĐLĐ dưới 3 tháng mà không khấu trừ 10% thuế TNCN
- Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
- Bảng đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động
- Bảng thông báo bảo hiểm và chứng từ nộp tiền BH

2.3.Hơp đông kinh tê

- Hợp đồng mua vào
- Hợp đồng bán ra

2.4.Hô sơ chứng từ khác

Tùy theo đăc điêm kinh doanh thực tê của từng doanh nghiêp mà có thêm các hô sơ chứng từ khác, như:
- Tờ khai hải quan (nếu có hàng hóa xuất khẩu).
- Hồ sơ thiêt kê, dự toán, quyết toán công trình kèm theo bản photo các chi phí liên quan (nếu là DN xây dựng)
- Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu (đôí vơí những doanh nghiêp có hoạt đông sản xuât, chê biên…)

 • Tờ khai thuế môn bài
 •  Mẫu 08 về đăng ký tài khoản ngân hàng
 •  Mẫu 06 về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp thuế GTGT khấu trừ (đối với DN có doanh thu dưới 1 tỷ năm 2012 đến 2013)
 •  Giấy nộp tiền và bảng kê các khoản phát sinh và nộp ngân sách nhà nước

III. SỔ KẾ TOÁN : (hình thức nhật ký chung)
- Sổ nhật ký chung
- Sổ nhật ký thu tiền
- Sổ nhật ký chi tiền
- Sổ nhật ký mua hàng
- Sổ nhật ký bán hàng
- Sổ cái tài khoản: tất cả các TK phát sinh
- Sổ chi tiết tài khoản
- Sổ quỹ tiền mặt
- Sổ tiền gửi ngân hàng (chi tiết từng ngân hàng)
- Bảng trích khấu hao tài sản cố định
- Thẻ tài sản cố định
- Bảng phân bổ chi phí trả trươc
- Bảng chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa
- Thẻ kho
- Sổ chi tiết công nợ phải thu
- Sổ chi tiết công nợ phải trả
- Biên bản đối chiếu công nợ đến hết năm tài chính
- Sổ chi tiết tiền vay
Các sổ khác theo yêu cầu quản lý của DN

 

Kiểm tra tính hợp lý của số dư các tài khoản trước khi khóa sổ kế toán năm....Xem bài viết tại đây!

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc cac bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòngChia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625