• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-10 00:39:32 781 Lượt xem
 

Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… phải xử lý thế nào? Trung tâm đào tạo kế toán VAT xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên người mua (những sai sót không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc khấu trừ).


 Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) hướng dẫn cụ thể như sau:


 1. Nếu hóa đơn ghi sai chưa xé khỏi cuống:
- Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
- Lập hóa đơn mới thay thế.


 2. Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống:
 a. Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống nhưng chưa kê khai thuế:
- Lập biên bản thu hồi hoá đơn viết sai.


Xem thêm: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn tại đây!
 

- Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ  hoá đơn lập sai đó. (Tốt nhất là các bạn kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).
- Lập lại hóa đơn mới.
- Khi Kê khai thuế: Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

 

 b. Nếu hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:
Theo Công văn Số 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh khi phát hiện hóa đơn ghi sai địa chỉ, mã số thuế, tên công ty, ngày tháng... không ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ đã kê khai thuế thì xử lý như sau:
- Lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai.
- Lập hóa đơn điều chỉnh: Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

 

Tham khảo thêm tại đây: Xử lý hóa đơn ghi sai mã số thuế, số tiền bằng chữ… sau khi đã kê khai !

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625