• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-05-30 23:21:33 443 Lượt xem
 

 

Trước khi tìm hiểu về cách hạch toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, các bạn có thể xem thêm bài viết “chi phí tiền lương hợp lý cần những gì?”

 

Xem thêm: Chi phí tiền lương hợp lý cần những gì?


TÀI KHOẢN 334 - Phải trả người lao động: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

 

 
1. Khi tính tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả:
- Các phải xác định chi tiết là tiền lương đó trả cho bộ phận nào và DN mình sử dụng chế độ kế toán 200 hay 133 để hạch toán cho chính xác nhé. VD: Chi tiền lương cho nhân viên bán hàng (DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 133, thì hạch toán vào: Nợ 6421), cụ thể như sau:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Theo TT 133)
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang
Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Theo TT 200)
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6231) (Theo TT 200)
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) (Theo TT 200)
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6411) (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) (Theo TT 200)
Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo TT 133)
        Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348).


 

2. Hạch toán các khoản Bảo hiểm trích theo lương:


a. Khi tính trích các khoản Bảo hiểm, KPCĐ trừ vào chi phí của DN:

Các bạn phải chi tiết theo từng bộ phận nhé: VD: Bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý…

Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642...:   Tiền lương tham gia BHXH x 23,5%
            Có TK 3383 (BHXH) : Tiền lương tham gia BHXH x 17,5%
            Có TK 3384 (BHYT) : Tiền lương tham gia BHXH x 3%
            Có TK 3386 (hoặc 3385) (BHTN) : Tiền lương tham gia BHXH x 1%
            Có TK 3382 ( KPCĐ) : Tiền lương tham gia BHXH x 2%

Xem thêm: Tỷ lệ trích các khoản theo lương 

 

Chú ý: khoản BHTN 


- Nếu theo Thông tư 200 là: 3386
- Nếu theo Thông tư 133 là: 3385b. Trích khoản Bảo hiểm trừ vào lương của nhân viên:
Nợ TK 334  : Tiền lương tham gia BHXH x 10,5%
            Có TK 3383   :  Tiền lương tham gia BHXH x 8%
            Có TK 3384   :  Tiền lương tham gia BHXH x 1,5%
            Có TK 3386 (hoặc 3385) : Tiền lương tham gia BHXH x 1%
 
c. Khi nộp tiền bảo hiểm:
Nợ TK 3383 :   Số tiền đã trích BHXH (Tiền lương tham gia BHXH x 25,5%)
Nợ TK 3384 :   Số tiền đã trích BHYT (Tiền lương tham gia BHXH x 4,5%)
Nợ TK 3386 (hoặc 3385) :   Số tiền đã trích BHTN (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)
Nợ TK 3382 :   Số tiền đóng kinh phí công đoàn (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)
              Có TK 1111, 1121  :   Tổng phải nộp (Tiền lương tham gia BHXH x 34%)

Cụ thể: 
- Nộp cho bên Cơ quan BH là 32%
- Nộp cho bên Liên đoàn lao động Quận, huyện: 2% 

 

 


3. Tính thuế TNCN phải nộp ( nếu có)
a. Khi trừ số thuế TNCN phải nộp vào lương của nhân viên:
Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN khấu trừ
                 Có TK 3335 : Thuế TNCN

b. Khi nộp tiền thuế TNCN:
Nợ TK 3335 : số Thuế TNCN phải nộp
          Có TK 1111, 1121

 
4. Khi trả lương (hoặc nhân viên ứng trước tiền lương):
- Khi thanh toán tiền lương hoặc nhân viên ứng trước tiền lương, ghi:
Nợ TK 334:  Phải trả người lao động
            Có TK 111, 112   : Số tiền trả

Lưu ý: Các bạn phải dựa vào Bảng thanh toán tiền lương, phiếu chi lương để hạch toán khi trả lương nhé.

 


5. Khi tính tiền thưởng phải trả bằng quỹ khen thưởng:
- Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng:
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
             Có TK 334 - Phải trả người lao động.

- Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động.
              Có các TK 111, 112,. . .
 
7. Khi tính tiền BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn,. . .) phải trả cho nhân viên:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383)
     Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).

- Khi nhận được tiền của Cơ quan BHXH trả cho DN:
Nợ TK 111, 112:
      Có TK 3383

- Khi trả tiền chế độ BHXH cho nhân viên (thai sản, ốm đau, tai nạn ...):
Nợ TK: 334 
     Có TK 111, 112

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

 

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625