• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-07-10 10:09:48 749 Lượt xem
 

 

Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ...(không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) nhưng đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.


Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
“ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”


 Như vậy:
- Chỉ duy nhất trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST ghi đúng (dù chưa kê khai hay đã kê khai) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong
- Nếu hóa đơn viết sai: Ngày tháng năm, sai mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ .... Thì phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.
 Trên hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.
(Đó là quy định tại Công văn Số 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh)
 Sau đây Trung tâm đào tạo kế toán VAT xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh những hóa đơn ghi sai mã số thuế ... (trường hợp đã kê khai thuế)
 

Ví dụ 1:
Ngày 10/08/2016, công ty cổ phần đầu tư Văn Minh xuất hóa đơn số 0000018 ký hiệu 01AA/14P cho công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh Miền Bắc, Bị sai thông tin mã số thuế theo biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh như sau:

 

 

 

 

 

Xem thêm tại đây: Hướng dẫn kê khai điều chỉnh trong trường hợp sai mã số thuế !

 

Ví dụ 2: Nếu ghi sai số tiền bằng chữ

 

 

 

 

Kê khai thuế
Dựa vào hóa đơn điều chỉnh trên, các bạn kê khai vào kỳ hiện tại (tháng 9/2015):
- Bên bán kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.
- Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT
Chú ý: Chỉ tiêu: Doanh thu (hoặc giá trị mua vào) và thuế GTGT ghi bằng (0)

 

Tham khảo: Xử lý hóa đơn ghi sai thông tin : mã số thuế, tên hàng….chưa kê khai!

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625