• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2022-10-01 12:48:54 admin 1071 Lượt xem
 

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN,  Môn bài

Sau ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai, báo cáo Thuế mà doanh nghiệp chưa thực hiện nộp thì đó gọi nộp chậm tờ khai. Vậy để tránh trường hợp bị phạt do nộp chậm tờ khai thuế  thì các kế toán doanh nghiệp cần nắm được thời hạn nộp của các loại tờ khai, báo cáo thuế :

Theo quy định tại điểm 3/điều 10/ Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

 

Tờ Khai

Hạn nộp

Theo tháng

Theo quý

Theo năm

Thuế môn bài

(điểm 2/điều 17/TT156)

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh

Ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh

Người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa  hoạt động

30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Người nộp thuế đang hoạt động sxkd đã khai và nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp (tức hàng năm chỉ nộp tiền thuế môn bài)

 

 

30/1

Thuế giá trị gia tăng

 

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Thuế thu nhập cá nhân

 

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

 

Ngày 30 tháng đầu quý sau ( Từ quý 4/2014

không phải nộp tờ khai mà chỉ phải nộp tiền thuế)

 

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

 

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Báo cáo tài chính, quyết toán thuế: TNDN, TNCN

 

 

 

 

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (tức 30/3 hoặc 31/3 hàng năm)

 

Theo điều Điều 9 của thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 để xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định thì mức phạt chậm nộp tờ khai được quy định cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày.

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

7. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế.

8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại Điều này đối với trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt hành chính như trên nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

 

Xem thêm : Mức phạt chậm nộp tiền thuế

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải Phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625